Tag Archive: Húsvét

Húsvét a párizsi Névai Szent Sándor székesegyházban

Részletek az Egyetemes Patriarchátus Nyugat-Európai Orthodox Orosz Egyházköségek Érsekségének párizsi Névai Szent Sándor székesegyházában, a nyugat-európai orosz emigráció központi templomában tartott húsvéti istentiszteletekből. Reklámok

Alexander Schmemann protopresbiter: Húsvét éjjelének tanúbizonysága

Alexander Schmemann atya több mint 30 éven keresztül – 1953-tól 1983-ban bekövetkezett haláláig tartott rendszeres beszélgetéseket a „Szabadság Rádióban”, a Szabad Európa Rádió orosz adásában. Beszélgetései a keresztény hit legfontosabb, központi kérdéséről: az… Bővebben…

Archív felvétel: Húsvét Antonij (Bloom) metropolitával

2001. Húsvét – Antonij (Bloom) metropolita húsvéti szolgálata. Éjféli Istentisztelet, Feltámadási Hajnali Istentisztelet és Szent Liturgia

Bartholomeosz patriarcha húsvéti üzenete

+ Bartholomeosz, Isten kegyelméből Konstantinápoly – Új Róma érseke és egyetemes patriarcha  az Egyház egész teljességének kegyelem, béke és irgalom a dicsőségesen feltámadt Krisztustól! Az Úrban szeretett testvéreim és gyermekeim! Az Egyetemes Patriarchátus… Bővebben…

Bartholomeosz egyetemes patriarcha húsvéti üzenete

+ ВARTHOLOMEOSZ ISTEN KEGYELMÉBŐL KONSTANTINÁPOLY, ÚJ RÓMA ÉRSEKE ÉS EGYETEMES PATRIARCHA AZ EGYHÁZ TELJESSÉGÉNEK, ÁLDÁS, KEGYELEM ÉS BÉKE A DICSŐSÉGESEN FELTÁMADT KRISZTUSTÓL! Szeretett Szolgálótársaim és Gyermekeim az Úrban! Krisztus feltámadt! Most minden ortodox hívő örömmel ünnepli… Bővebben…

Főtisztelendő Arszeniosz, ausztriai metropolita, Magyarország exarchája húsvéti üzenete

Szeretett gyermekeim, Ismét a mi Urunk és Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus világot megváltó feltámadását ünnepeljük. Az emberiség történetének legfontosabb eseményét, amely begyógyította a sebet, amit a bűn ejtett, minket pedig megszabadított a… Bővebben…

Nagyheti és húsvéti szertartások a Szent Hierotheosz és Szent István kápolnában

A Konstantinápolyi Patriarchátus Magyarországi Exarchátusa Szent Hierotheosz és Szent István kápolna (1053, Bp., Váci utca 55. I.em. 1.) Nagyheti és húsvéti szertartások Április 5. Virágvasárnap 18:00 – A Vőlegény szolgálata * * *… Bővebben…

Húsvét a budapesti orosz egyházközségben

Az enyészhetetlenség Húsvétja

Hilarion (Troickij) érsek, újvértanú írása Krisztus halála előtt az emberiség számára a halál rettenetes volt, de Krisztus Feltámadása után az ember vált rettenetessé a halál számára, mert közülünk egy legyőzte a halált, nem… Bővebben…

Hristos Vaskrese

Támadjon fel az Isten, és szóródjanak szét az Ő ellenségei, és meneküljenek az Ő színe elől, akik gyűlölik Őt. Krisztus feltámadt halottaiból, halállal eltiporván a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozván.