Az Antiokhiai Patriarchátus Szent Szinódusa kételkedik az Összorthodox Zsinat összehívásának célszerűségében

logo_enAnnak kockázata, hogy az Orthodox Egyház 2016. júniusára Krétára összehívott Szent és Nagy Zsinata mégsem ül össze, tovább növekedett azután, hogy a Bolgár Orthodox Egyházat követve az Antiokhiai Patriarchátus is kinyilvánította kétségeit a Zsinat megtartásának célszerűsége iránt – adja hírül a görög Romfea hírportál.

Az Antiokhiai Egyház hivatalos nyilatkozatában csalódásának adott hangot a Konstantinápolyi Patriarchátus Szinódusa azon döntésével kapcsolatban, hogy az Antiokhiai és Jeruzsálemi Patriarchátusok közötti, Katar joghatóságára vonatkozó vitás kérdés megtárgyalását az Összorthodox Zsinat utáni időszakra halasztotta.

Az Antiokhiai Egyház és a Jeruzsálemi Patriarchátus között már három éve éles vita folyik azzal kapcsolatban, hogy ez utóbbi egyházi közösséget, majd püspöki székhelyet alapított Katarban, melynek területét az Antiokhiai Patriarchátus (elöljárójának hivatalos címe: „Nagy Antiokhia és az egész Kelet patriarchája”) saját joghatóságának tekinti. A Jeruzsálemi Patriarchátus viszont úgy véli, hogy mivel a területen évszázadok óta nem működött keresztény közösség, és az elmúlt években ott kialakult orthodox közösség papja a Jeruzsálemi Egyház joghatóságához tartozott, ezért joggal tekintheti azt saját joghatáságába tartozónak. Az Antiokhiai Patriarchátus Szent Szinódusának Titkársága által most nyilvánosságra hozott nyilatkozat szerint a jelen helyzetben nincs semmi alap azon állításra, hogy létezik az „Orthodoxia egysége”, következésképpen ezt nem lehet az Orthodox Egyház Szent és Nagy Zsinata összehívásával demonstrálni.

Az Antiokhiai Patriarchátus (a Bolgár Egyház Szinódusához hasonlóan) az „Egyetemes Patriarchátus és a testvéri egyházak közvetlen intézkedéseit” várja, melyek az éles és aktuális kérdések valódi zsinati megtárgyalásának és megoldásának útján keresztül az orthodox világ valódi, nem pedig látszólagos egységét mutatnák fel a világ előtt. Az a tény, hogy a Konstantinápolyi Egyház és elöljárója nem kívánja ezt az utat járni, veszélyezteti az Antiokhiai Egyház részvételét az Összorthodox Zsinaton – jegyzi meg az Antiokhiai Patriarchátus Szinódusa Titkársága által megjelentett, a Romfea hírügynökség által idézett nyilatkozat.

Forrás

Reklámok