Felmentették tisztségéből Vszevolod Csaplin protoijerejt

big_951430A Moszkvai Patriarchátus Szent Szinódusának 2015. december 24-i ülésén a szinódusi intézmények átszervezéséről határoztak.  “A munka optimalizációja és a hatékonyság növelése, valamint a szinodális intézmények tevékenységében a párhuzamos folyamatok kizárása érdekében” a Szent Szinódus úgy határozott, hogy egyesíti az eddig Csaplin protoijerej vezetésével működő Egyház és Társadalom kapcsolatai Osztályt és a Szinódusi Információs Osztályt. Az egyesített hivatal vezetésével a Szent Szinódus Vlagyimir Legojdát, a Szinódusi Információs Osztály eddigi vezetőjét bízták meg. A két szinódusi osztály bizonyos funkcióit a Külső Egyházi Kapcsolatok Osztálya és a Moszkvai Patriarchátus Sajtószolgálata veszi át.

A Szent Szinódus egyúttal úgy határozott, hogy az államhatalommal a vallási szervekre vonatkozó törvénykezésről folytatott dialógusban felmutatott érdemei elismerése mellett felmenti az Oroszországi Vallásközi Tanácsban való képviselői tisztsége alól is. Vszevolod Csaplin az elmúlt években egyre inkább botrányos megnyilvánulásairól vált híressé. A Moszkvai Patriarchátust a Vallásközi Tanácsban mostantól Hilarion (Alfejev) metropolita képviseli.

Reklámok