Főtisztelendő Arszeniosz, ausztriai metropolita, Magyarország exarchája húsvéti üzenete

arsenios[1]Szeretett gyermekeim,

Ismét a mi Urunk és Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus világot megváltó feltámadását ünnepeljük. Az emberiség történetének legfontosabb eseményét, amely begyógyította a sebet, amit a bűn ejtett, minket pedig megszabadított a halál tragédiájától, megnyitva az Istenhez vezető utat, és segítve minket abban, hogy betöltsük célunkat, részesülvén az örökkévalóságból. Ez számunkra az öröm oka, személyes átváltozásunk és feltámadásunk, mindennapi életünk küzdelmei közepette pedig a világosság, bizonyság és remény forrása lett, és mindig is azzá lesz.

„Húsvét, az Úrnak húsvétja” –ezt ünnepeljük megint Egyházként: nem felszínes és külsődleges módon, nem egy évenkénti ünnep megismétléseként, vagy valamely régi szokás folytatásaként. Az Egyház Húsvétja a Feltámadott Krisztust állítja elénk, személyesen. Halljuk őt, amint elhív bennünket saját Húsvétunkra, a bűnből, szorongásból, reményvesztettségből való személyes kivonulásunkra, és a belépésre az Ő Országába, mely a múlhatatlan örvendezés és a romolhatatlanság országa, s amit oly gazdagon ad meg mindnyájunknak. Hogy megismerjük, megértsük és megtapasztalhassuk, hogy a Krisztus nélküli élet nem más, mint halál, a Krisztussal való élet ellenben feltámadás, öröm, szüntelen Húsvét!

Egyházunk Krisztus feltámadásával arra hív, hogy egy másfajta fényből részesüljünk. Az alkony nélküli világosságból, amely nem csak a húsvéti gyertyákon ég, de egész létünket megvilágítja, elűzi mindennapi sötétségünket, az életnek örökkévaló, mennyei távlatot, a feltámadás távlatát ajándékozva.

E gondolatokkal, ezen a Húsvéton, szívből kérlek titeket: imádkozzunk buzgón különösen a világban üldözést szenvedő embertársainkért, és a keresztény hitért vértanúságot szenvedő kortársainkért, akiknek vére az egyház fáját öntözi.

Ölellek benneteket, mindnyájatoknak azt kívánva, hogy megéljétek személyesen is a Húsvétot, és hogy életetekben a feltámadás öröme és áldása töretlenül megmaradjon!

Krisztus Feltámadt! Bátorság, ne féljetek!

Atyai szeretettel és húsvéti imákkal,

Arszeniosz metropolita
Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος

Forrás

Reklámok