Megszakadt a kánoni közösség a Jeruzsálemi és az Antiokhiai Egyházak között

Az Antiokhiai Egyház katari joghatóságát kétségbe vonó Jeruzsálemi Patriarchátussal a kapcsolatok rendezése érdekében folytatott hosszú hónapok óta tartó tárgyalások után az Antokhiai Patriarchátus megszakította a kánoni közösséget a Jeruzsálemi Patriarchátussal – adja hírül a romfea.gr hírügynökség.

A kánoni közösség megszakításáról az Antiokhiai Patriarchátus április 29-én X. János antiokhiai patriarcha elnökletével ülésezett Szent Szinódusa döntött. Az idén márciusban Isztambulban tartott összorthodox tanácskozáson az Antiokhiai Egyház képviselőije a kathari kérdés azonnali megoldását szorgalmazta és mivel ez elmaradt, tiltakozása jeléül nem írta alá a tanácskozás záródokumentumát.

X. János patriarcha tájékoztatta a Szent Szinódus tagjait a Jeruzsálemi Egyházzal való dialógusra irányuló kísérletekről és III. Theophilosz patriarcha kibékíthetetlen álláspontjáról, majd ezután a Szinódus egyhangú döntést hozott arról, hogy a jeruzsálemi patriarcha nevét törlik az Antiokhiai Egyház diptichonjából és erről hivatalos levélben tájékoztatják a világ többi orthodox egyházát.

1997-ben Diodorosz jeruzsálemi patriarcha a katari orthodox hívők lelkigondozása érdekében Theophilosz (Jannopulosz) archimandritát küldte ebbe az Arab-félszigeten található, Szaud-Arábiával határos arab emirátusba. Theophilosz archimandritát 2010-ben Makariosz (Mavrojannakisz) archimandrita váltotta fel, aki templomot épített, melyet Szír Szent Izsák és Győzedelmes Szent György nagyvértanú tiszteletére szenteltek. A templomot 2010-ben III. Theophilosz jeruzsálemi patriarcha szentelte fel az országban tett hivatalos látogatása során. Az Athiokhiai Patriarchátus ebben az időben semmilyen hivatalos tiltakozást nem nyújtott be.

2013. áprilisában Makariosz archimandritát a jeruzsálemi patriarcha katari érsekké szentelte. Ez a döntés és tett kiváltotta az Antiokhiai Patriarchátus határozott tiltakozását, mivel Katar a Perzsa-öböl többi arab államával együtt hagyományosan az Antiokhiai Egyház kánoni területéhez tartozik. III. Theophilosz patriarcha válaszában egyháza Katarra vonatkozó joghatósági igényét azzal indokolta, hogy Katar mindig a Jeruzsálemi Orthodox Egyházhoz tartozott mint „Arábia” része, amit megemlít a jeruzsálemi patriarchák hivatalos megnevezése: „Jeruzsálem Szent Városa és egész Palesztina, Szíria, Arábia, Jordánon-túl, a Galileai Kána és a Szent Sion patriarchája”. Ráadásul az „egész Palesztina” fogalmába beletartozik valaha létezett „III. Palesztina” bizánci provincia területe, amelynek „természetes folytatása az Arab-félsziget”. Theophilosz patriarcha levelében hozzátette, hogy „Katar földjét a Jeruzsálemi Patriarchátus vetette be és öntözte”.

Az Antiokhiai Patriarchátus Szent Szinódusa jelen döntésében arra emlékeztetett, hogy az antiokhiai joghatósághoz tartozó Bagdad, Kuvait és az Arab-félsziget érsekségének joghatósága kiterjed Iránra, Irakra, Kuvaitra, Bahreinre, Szaud Arábiára, az Egyesült Arab Emirátusokra, Katarra, Ománra és Jemenre és e területek egyházi életének szervezését az egyházi hagyománnyal és a kánonokkal összhangban szabad végezni.

Reklámok