Fejlemények a Cseh-Szlovákiai Orthodox Egyházban

A ROMFEA görög egyház honlapon megjelent hír szerint Rasztiszláv eperjesi érsek, akinek cseh-szlovákiai metropolitává választását nem ismeri el a Helyi Orthodox Egyházak többsége (a Moszkvai Patriarchátus, az Antokhiai Patriarchátus és az Amerikai Orthodox Egyház kivételével), valamint Juraj nagymihály-kassai érsek és Jáchym püspök, akinek prágai érsekké való kinevezését a Helyi Egyházak többsége szintén nem ismeri el kanonikusnak, az általuk alkotott ún. Szent Szinóduson úgy határozott, hogy Simeon olomouc-brnói érseket, akit a Helyi Orthodox Egyházak többsége Kristóf metropolita lemondása után a Cseh-Szlovák Orthodox Egyház metropolitai helytartójaként ismer el, megfosztja egyházmegyei főpapi tisztségétől. Simeon érsek nem ismerte el azt a 2013. december 9-i határozatot, amikor a Simeon érsek által vezetett Szent Szinódus ülésének bezárása után Hilarion volokolamszki metropolita jelenlétében a három fiatal püspök úgy határozott, hogy visszahívják Simeon érseket a metropolitai helytartó tisztségéből, majd ezen csonka „Szent Szinódus” szervezésében tartott januári Helyi Zsinatot sem, mely Rasztiszláv eperjesi érseket választotta meg Cseh Földek és Szlovákia orthodox metropoitájává. A december 9-i Szinódus és az általa januárra összehívott Helyi Zsinat, valamint az ezt megelőző, Jáchym vikárius püspököt prágai érsekké kinevező szinódusi ülés kanonikusságát nem ismeri el sem az Egyetemes Patriarchátus, sem a Helyi Orthodox Egyházak többsége.

A Rasztiszláv eperjesi érsek által vezetett ún. Szent Szinódus Simeon érsek, metropolitai helytartó olomouc-brnói érseki tisztségéből való felmentéséről szóló döntése után az Egyetemes Patriarchátus újabb hivatalos álláspontot jelentetett meg. Ez kimondja, hogy Rasztiszláv eperjesi érsek cseh-szlovák metropolitává történt megválasztása nem volt kanonikus. A Rasztiszláv érsek körül csoportosuló egyházi vezetés semmilyen döntése nem kanonikus és nem elismert. Az Egyetemes Patriarchátus nyilatkozata szerint Kristóf érsek lemondása után az egyház új prímása megválasztása nem kapta meg az Egyetemes Patriarchátus és a többi orthodox egyházak elismerését ezen választások során történt ismert kánonellenes cselekedetek miatt. Emiatt az így kialakult hierarchia tevékenysége kánonellenes és nem ismeri el az Egyetemes Patriarchátus. Az Egyetemes Patriarchátus mint ezen Helyi Egyház Anyaegyháza kész arra, hogy hozzájáruljon a kialakult szerencsétlen helyzet kánoni rendezéséhez és felhívja az érintett feleket, hogy folytassák tárgyalásaikat az Anyaegyházzal, hogy megtalálják a megfelelő megoldást és megelőzzenek minden olyan tevékenységet, ami tovább mélyíthetné az ezen egyházban kialakult sajnálatos helyzetet.

Az Egyetemes Patriarchátus álláspontja görög nyelven a Patriarchátus hivatalos oldalán

Az Egyetemes Patriarchátus álláspontja angol nyelven

 

Reklámok