Antonij metropolita: Az Orthodoxia Győzelme nem az orthodoxok mások feletti győzelmét jelenti

Ma az Orthodoxiának az igaztalanság, az eretnekségek, a hamis tanítások feletti Győzelme napját ünnepeljük. Nem az orthodox vallásúak más emberek feletti győzelmét ünnepeljük tehát, hanem azért örvendezünk, mert Isten századokról századokra talált közöttünk olyan embereket, akik mélyen odaadók voltak Őiránta, képesek voltak az Ővele való közösségre, az Ő megismerésére; azért, hogy Ő feltárta nekünk, gyakran felvilágosulatlan, gyakran elsötétült szívű és értelmű embereknek az igazságot Önmagáról.

Ma azért örvendezünk, hogy az Úr oly irgalmas, hogy oly sok Őbenne a szeretet és a leereszkedés, hogy évszázadokról évszázadokra feltárja Önmagát minden ember számára, aki megnyitja szívét Isten előtt, aki szívét és életét megtisztítja azért, hogy méltó lehessen Krisztus szeretetére, az Ő kereszthalálára és az Ő Feltámadására. Ez az a csodálatos nap, amikor Istennek az emberi igaztalanság és bűnösség által az egész földön ködként elterjedt hazugság feletti győzelméről beszélünk, és azt ünnepeljük.

Különös szeretettel és áhítattal emlékezünk ma azokra a szentekre, akik küzdelmük során oly mélyen belenőttek a számukra feltáruló isteni titokba, hogy így Isten rajtuk keresztül minket is bevonhasson az igazság közösségébe. Ezért adjunk ma hálát nekik, a szenteknek, az aszkétáknak, azon egyszerű embereknek, akik megismerték Istent és megosztották velünk az Ő ismeretét. Áldjuk őket és viszonyuljunk áhítattal irántuk. Ez azonban nem elég ahhoz, hogy követőik, örököseik, tanítványaik lehessünk. Meg kell tanulnunk azt is, hogy hogyan tárjuk fel saját szívünket, értelmünket Isten előtt, hogy megadhassa nekünk a világosságot, hogy mi is megismerhessük Őt abban a mélységben, amelyben fel akarja tárni magát nekünk. Ezért örvendezzünk az Orthodoxia felettünk, orthodoxok feletti győzelme, Isten rajtunk aratott győzelméért. Hálából mindazon istenismeretért, melyet az Egyház az évezredek során felhalmozott, bőségesen adjunk azon embereknek, akiknek szükségük van Istenre, mert emberek ezreinek és ezreinek van szüksége az Istenről, az emberről, az életről szóló igazság megismerésére.

Fogadjuk Isten ezen ajándékát és bőséggel osztogassuk, ne abban tetszelegjünk, hogy mi orthodoxok vagyunk és részesei vagyunk az Orthodoxia Győzelmének, hanem alázattal emlékezzünk arra, hogy mindez Isten ajándéka, melyet mi adagedényekben hordozunk és szétoszthatjuk azon embereknek, akik szomjaznak, és a szomjúságtól haldokolnak. Ámin.

Forrás

Reklámok