ÓKERESZTÉNY EGYHÁZATYÁK MŰVEI AZ INTERNETEN

Olvasható és letölthető a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár honlapján a Vanyó László professzor által szerkesztett Ókeresztény Írók sorozat 3., ma már nehezen beszerezhető kötete, az Apostoli Atyák.

http://www.ppek.hu/k729.htm

Tartalom: Alexandriai Szent Kelemen Krisztus-himnuszai – Hieronymus presbiter: A kiváló férfiakról – Didakhé, A tizenkét apostol tanítása – Római Szent Kelemen levele a korintusiakhoz – A Római Szent Kelemen neve alatt ránk maradt korintusiakhoz írt második levél – Antiochiai Szent Ignác hét levele – Szmirnai Szent Polikárp levele a filippiekhez – Hierapoliszi Papiasz írásaiból ránk maradt töredékek és a Quadratus-töredék – A Barnabás-levél – Hermasz: A Pásztor – A Diognétosz-levél

A weboldalon több, az ókeresztény egyházatyák és más ókeresztény szerzők műveit tartalmazó, valamint egyéb orthodox vonatkozású kiadványok is megtalálhatók. Néhány ezek közül:

Kühár Flóris szerk.: Az ősegyház szentségi élete (Tertullianus, Jeruzsálemi Szent Cirill, Szent Ambrus művei)
http://www.ppek.hu/k147.htm

Radó Polikárp szerk.: Az egyházatyák szentbeszédeiből I. (Aranyszájú Szent János, Alexandriai Szent Cirill, Damaszkuszi Szent János, Theológus Szent Gergely művei)
http://www.ppek.hu/k33.htm

Radó Polikárp szerk.: Az egyházatyák szentbeszédeiből II. (Aranyszájú Szent Jánosnak a Római-levélhez készült homíliái)
http://www.ppek.hu/k64.htm

Radó Polikárp szerk.: Az egyházatyák szentbeszédeiből III. (Aranyszájú Szent Jánosnak a Genezishez írt homíliái)
http://www.ppek.hu/k52.htm

Jean-Yves Leloup: Hészükhaszta imamód
http://www.ppek.hu/k154.htm

Reklámok