Az áthoszi monostorok a vallási nevelés iskolai megőrzéséért

Az Áthosz-hegyi monostorok közös nyilatkozattal támogatják a Görögországi Orthodox Egyház azon erőfeszítését, hogy megmaradhasson a görög iskolákban a vallási nevelés tantárgya.

A görög oktatási minisztérium új programja a vallási nevelés tantárgyat a vallástudomány és a világi etika tantárgyakkal váltaná fel. Az eddigi vallási nevelés tantárgy az orthodox hagyományra irányult.

Az áthoszi szerzetesek szerint a mai fiataloknak nagyon nagy szükségük van „Krisztus szeretetére és igazságára… amely nem a tudományos jellegű vallástudomány útján, hanem az Egyház szentjeinek és atyáinak példáján keresztül adható át”.

A húsz szenthegyi monostor képviselői hangsúlyozzák, hogy az új oktatási reform beleilleszkedik a görög népnek a szellemi gyökereitől való elszakítására irányuló rendszeres és célirányos programjába.

Pravmir.ru

Reklámok