A háború végére emlékezve…Emlékezz meg, Uram, Istenem, minden katonáról, akiket a harcmezőkön öltek meg.

Emlékezz meg, Uram, Istenem, mindenkiről, kik sebesüléseik következtében haltak meg.

Emlékezz meg, Uram, Istenem, mindazokról, akik a haláltáborokban a betegségek, az éhség, a szenvedések és fájdalmak nyomán hunytak el.

Emlékezz meg Uram, Istenem, mindazokról, akiket kegyetlen kínzóik megvertek és megkínoztak.

Emlékezz meg, Uram, Istenem, mindazokról, akik elveszítették hozzátartozóikat és szeretteiket, akik fájdalomban és könnyek között, betegségekben és éhínségben tengették életüket.

Emlékezz meg, Uram, Istenem, mindazokról, akik a háborúk miatt elveszítették eszüket, hitüket és szeretetüket.

Emlékezz meg, Uram mindazokról, akik súlyosan vétkezvén Teellened, ellenségességgel és megátalkodott gyűlölettel támadtak egymás ellen.

Adj nekünk, Urunk, békés értelmet, az igazságban való józanodást és képmutatás nélküli szeretetet.

Ámin.
(Andrej Lorgusz atya)

Reklámok